Disclaimer en privacybeleid

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van de website van Real One, impliceert dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Real One besteedt te allen tijde de meeste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten. Real One wijst daarom iedere vorm van aansprakelijkheid af nopens onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.

Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen nooit rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van Real One en ze kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Uit de vermelding van een vraagprijs kunnen geen rechten worden ontleend, ook al wordt een bod uitgebracht die met de vraagprijs overeenkomt.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden (‘screen scraping’) is verboden tenzij andersluidend schriftelijk akkoord van Real One.

Privacybeleid

Real One hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Real One, Pastorijstraat 19, 9500 Geraardsbergen of via info@realone.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de GDPR wetgeving van 25 mei 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Real One, Pastorijstraat 19, 9500 Geraardsbergen of via info@realone.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.